วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Gemini CDMP 7000 Review By Dj Manga imix


Gemini CDMP-7000 สามารถใช้งานร่วมกับ Software Traktorpro ได้พร้อม file mapping โดยDj Manga

ชม VDO REVIEW เพิ่มเติมได้Review จัดทำโดย
Dj Manga
www.imixdj.com
สนใจสั่งซื้อได้ที่
www.clubimix.com
สนใจเรียน Digital Dj กับ imix
www.fb.com/imixdjcourse
สนในสามารถติดต่อได้ที่
089-11528020 ความคิดเห็น: