วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Turntable Club Dj Course Programรายละเอียด Course
Class 1
-เรียนการใช้เครื่องเล่น Turntable รายละเอียดของเครื่องเล่น การ setup และการใช้งาน function ต่างๆ ของอุปกรณ์
-เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Dj Mixer
*
-การใช้แผ่นเสียง รู้จักกับแผ่นเสียง Vinyl
-การ ตั้ง cue กับแผ่นเสียง Vinyl จริงๆ
-Cue เพลงปล่อยเพลงให้ตรง beat

Class 2

-เข้าใจแนวต่างๆเพลงของ DJ ที่จะนํามาเล่น โครงสร้างองค์ประกอบของเพลง การนับห้องของเพลง-เข้าใจ Beat ของเพลง,การนับ BPM
* -Cue เพลงให้ตรงห้องดนตรี
-Cueing การจับ Beat เพื่อนํามา mix เพลง
-การฟังหูฟังเพื่อแยกเสียงทั้ง 2 ข้างสําหรับการ Cueing Dj
-การใช้ Fader บน mixer
Class 3
-Beat Matching 1
-การ Mix เพลงเบื้องต้นให้ผู้เรียนได้ทําการนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องกันในรูปแบบ Dj
-การใช้ Mixer เพื่อการ Mixing
-การนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องในรูปแบบ DJ
ด้วยแผ่นเสียงจริง

Class 4
-Beat Matching 2
-การใช้ Eq บน mixer เพื่อการ mixing
-การใช้ Effect บน mixer อาทิ Filter,Roll,Flanger
-สรุปและประเมิณผลผู้เรียน


Class 5
DIGITAL DJ TRAKTOR SCRATCHPRO
-เข้าใจ concept ของ software Traktorpro
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software และ กล่อง Audio interface
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 1
-Audio setup กลับ ระบบ Timecode
-ทำความรู้จักกลับระบบ Timecode vinyl

Class 6
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 2
-เรียนรู้การนํา file เพลงต่างๆมาใช้กับ Traktor
-การนำเพลงและการ จัดเก็บเพลงกับ Traktor
-การสร้าง Playlist 
-ทํา Favorite playlist
-loading
-import-export และ backup playlist
-Deck layout
-Basic Effect 
-การ Beatmatching ด้วยแผ่น Timecode vinyl

Class 7
-Timecode setup
-Deck setup
-Advance Deck
-Setup advance Deck
-เรียนรู้การใช้ร่วมกับ Controller Kontrol X1
-Set up เพลงเพื่อใช้ในการ Dj ด้วย Cue Point
-Waveform setup

Class 8 
-การใช้ Effect
-การบันทึกงาน Mixes
*ทดสอบ Mix 30-40 นาที

ผู้เรียนควรใช้ Computer Mac -Window Spec ปัจจุบัน และนำมาทุกครั้ง
ห้าม Net book,Mac Power Pc ไม่สามารถ run software ได้
อุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง

ค่าเรียนทั้งหมด : 10,000 บาท 8 Class 16 ชั่วโมง
เรียนตัวต่อตัว เลือกเวลาและนัดเรียนเป็นครั้งๆไปได้

สอบถาม ติดต่อ : 084 4496262 Line : catxy
สถานที่
แผนที่บน Google map click
Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA0 ความคิดเห็น: