วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียนการ Remix&Mashup ด้วย Ableton Live


เคยไหมบางครั้งเราอยากจะคิดเพลงหรือนำเพลงที่มีอยู่มาผสมผสานกับเพลงและเสียงอื่นๆทำให้แปลกขึ้น เมื่อนำไปเผยแพร่ คนอื่นจะรู้ถึงความแปลกใหม่และเราก็จะเป็น Dj ที่ไม่เหมือนใคร!!Course นี้เหมาะสำหรับ Dj ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว หรือสำหรับผู้เริ่มต้น ก็สามารถเรียนได้
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Remixer ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software Ableton Live ให้ผู้เรียนสามารถ remix เพลงที่มีอยู่หรือสร้าง Beat ขึ้นมาใหม่ในแนวเพลงที่ชื่นชอบได้ โดยเมื่อเรียนจบมีเพลงเป็นของตัว เอง 1 เพลงเป็นงานจบ

Class 1
-เข้าใจ concept ของ software Ableton Live 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 
-Audio setup และอื่นๆ
Class 2
-เรียนรู้การนํา file ต่างๆมาใช้กับ Live 
-รู้จักโครงสร้างของเพลง เพื่อหา idea มา remix 
-การใช้ Session page 
-การใช้ loop,samples 
-การสร้างเพลงจาก Loop 
* -Warping เริ่มต้นการ warp,looping
-การนำ Traktorpro มาช่วยในการ Remix-Mashup
Class 3-
set up midi Key board controller -
--การสร้าง beat กลอง,จังหวะ ด้วย Impulse
* -การบันทึก line กลองและ melody ลง Arrange page
Class 4
-Automation -การใช้ Effect ใน Live *
-Arrange ผลงาน 
-Export ผลงาน

ตัวอย่างผลงาน Remix และ Mashup

*ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ผู้สอนจะเตรียม file ต่างๆที่ใช้ในการสอนไว้ให้


ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ค่าเรียน : 7,000 บาท /4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง


สถานที่


แผนที่บน Google map click


Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA


0 ความคิดเห็น: