วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Remix & Mashup by Ableton Live Course
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Remixer ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software Ableton Live ให้ผู้เรียนสามารถ remix เพลงที่มีอยู่หรือสร้าง Beat ขึ้นมาใหม่ในแนวเพลงที่ชื่นชอบได้ โดยเมื่อเรียนจบมีเพลงเป็นของตัว เอง 1 เลงเป็นงานจบ 

เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Remixer ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software Ableton Live ให้ผู้เรียนสามารถ
remix เพลงที่มีอยู่หรือสร้าง Beat ขึ้นมาใหม่ในแนวเพลงที่ชื่นชอบได้ โดยเมื่อเรียนจบมีเพลงเป็นของ
ตัวเอง 1 เพลงเป็นงานจบ
Class 1
-เข้าใจ concept ของ software Ableton Live
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences
-Audio setup และอื่นๆ
-การใช้ loop,samples
-การสร้างเพลงจาก Loop

Class 2
-เรียนรู้การนํา file ต่างๆมาใช้กับ Live
-รู้จักโครงสร้างของเพลง เพื่อหา idea มา remix
-Warping กับเพลงที่จะนำมา remix

Class 3
-การใช้ Session page
-set up midi controller
-การสร้าง beat กลอง,จังหวะ ด้วย Impulse
-set up midi Key board controller -
การสร้าง line Melody ,keyboard sound,Synth sound,Bass ด้วย Simpler

* -การบันทึก line กลองและ melody ลง Arrange page

Class 4
-Automation -การใช้ Effect ใน Live *
-Arrange ผลงาน
-Export ผลงาน

*ผู้เรียนควรใช้ Computer Mac -Window Spec ปัจจุบัน และนำมาทุกครั้ง
ห้าม Net book,Mac Power Pc ไม่สามารถ run software ได้
อุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง

เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
เรียนเดี่ยว
ค่าเรียน : 7,000 บาท
ติดต่อ
089-1152802
imix-club@hotmail.com
Line id : mangaimix0 ความคิดเห็น: