วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

DIGITAL DJ TRAKTORPRO COURSE 2 ADVANCE


DIGITAL DJ TRAKTORPRO COURSE 2 ADVANCE

Class 1 Control master
-ทำความเข้าใจกับ Controller ในรูปแบบต่างๆ
-Midi setup mapping Traktor กับ midi controller และการใช้ .tsi
-Mapping LED บน Controller

Class 2 Effect master
-การใช้ Effect ใน Traktor *
-การผสมผสานการใช้ Effect ที่น่าสนใจ
-Tip การใช้ Cue point,Beat,loop ผสมกับ Effect จนเกิดเป็น Sound ที่น่าสนใจ
-Flux mode

Class 3 Remix Deck The Remixer
-การใช้ Remix deck
-การนำ Remix set มาใช้
-การสร้าง Remix set ขึ้นมาเอง
-การบันทึกและ Export,จัดการ Remix set

Class 4 Final of Digital Dj
-การ Performance กับ Traktorpro
และการใช้ controller ควบคู่
-สรุปและทดสอบ
-บันทึกงาน DJ Mixes และ VDO

*ผู้เรียนควรใช้ Computer Mac -Window Spec ปัจจุบัน และนำมาทุกครั้ง
  • ห้าม Net book,Mac Power Pc ไม่สามารถ run software ได้
  • อุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง
  • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ ,ควรมี Controller หรือทางผู้สอนมีเครื่องให้ใช้ในคาบเรียนและให้ยืมสำหรับการ setup midiรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม
8 ชั่วโมง
เรียนเดี่ยว
ค่าเรียน : 5,000 บาท
ติดต่อ

Line id : mangaimix

0 ความคิดเห็น: