วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

DIGITAL DJ TRAKTORPRO COURSE 1


DIGITAL DJ TRAKTORPRO COURSE 1
Class 1


-เข้าใจ concept ของ software Traktorpro
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software และ Kontrol S4
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 1
-Audio setup

Class 2

-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 2
-เรียนรู้การนํา file เพลงต่างๆมาใช้กับ Traktor
-การนำเพลงและการ จัดเก็บเพลงกับ Traktor
-การสร้าง Playlist
-ทํา Favorite playlist
-loading
-import-export และ backup playlist
-Deck layout
-Basic Effect

Class 3
-Setup mode การเล่นแบบ Internal และ External
-mixer mode setup
-Timecode setup
-Deck setup
-Advance Deck
-Setup advance Deck

Class 4
-Set up เพลงเพื่อใช้ในการ Dj ด้วย Cue Point
-Waveform setup
-สรุป Traktorpro Course 1
*ทดสอบ Mix 30-40 นาที


ผู้เรียนควรใช้ Computer Mac -Window Spec ปัจจุบัน และนำมาทุกครั้ง
ห้าม Net book,Mac Power Pc ไม่สามารถ run software ได้
อุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง
มีเอกสารประกอบการเรียนให้

เรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
เรียนเดี่ยว
ค่าเรียน : 5,000 บาท
ติดต่อ
089-1152802
imix-club@hotmail.com
Line id : mangaimix
สถานที่

แผนที่บน Google map click
Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA

0 ความคิดเห็น: