วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Club Dj Course


รายละเอียด Course
Class 1
-เรียนการใช้เครื่องเล่น CDJ รายละเอียดของเครื่องเล่น การ setup และการใช้งาน function ต่างๆ ของอุปกรณ์ cdj
-เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Mixer
*
-การ ตั้ง cue จาก cd
-Cue เพลงให้ตรง beat
-การใช้ Rekordbox software สำหรับจัดการ file เพลง
Class 2

-เข้าใจแนวต่างๆเพลงของ DJ ที่จะนํามาเล่น โครงสร้างองค์ประกอบของเพลง การนับห้องของเพลง-เข้าใจ Beat ของเพลง,การนับ BPM
* -Cue เพลงให้ตรงห้องดนตรี
-Cueing การจับ Beat เพื่อนํามา mix เพลง
-การฟังหูฟังเพื่อแยกเสียงทั้ง 2 ข้างสําหรับการ Cueing Dj
-การใช้ Fader บน mixer

Class 3

-Beat Matching 1
-การ Mix เพลงเบื้องต้นให้ผู้เรียนได้ทําการนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องกันในรูปแบบ Dj
-การใช้ Mixer เพื่อการ Mixing
-การนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องในรูปแบบ DJ
Class 4

-Beat Matching 2
-การใช้ Eq บน mixer เพื่อการ mixing
-การใช้ Effect บน mixer อาทิ Filter,Roll,Flanger
-สรุปและประเมิณผลผู้เรียน


ค่าเรียน : 5,000 บาท

* ผู้เรียนควรนําเพลงมาในรูปแบบ cd audio หรือ mp3 ลง flashdrive
และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง
เรียนการใช้งานอุปกรณ์จริงที่ใน Club ทั่วโลกใช้กัน CDJ 900-DJM 800

สอบถาม ติดต่อ : 084 4496262 Line : catxy
สถานที่
แผนที่บน Google map click
Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA


0 ความคิดเห็น: