วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

การ setup Traktorpro ตอนที่ 1 Audio setup

การ setup Traktorpro ตอนที่ 1 Audio setup


อ่านเพิ่มเติม


ก่อนที่จะเริ่มลงมือใช้งาน Software DJ ดีๆอย่าง Traktorpro

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ถึง การ Setup และการปรับแต่งตัว Software ก่อนเพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างรู้

ถึงรายละเอียดต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อข้องใจต่างๆผ่านทางช่อง comment ทางด้านล่างได้
เมื่อเราลง install Traktor เรียบร้อยแล้ว ก่อนอื่นเราต้องเข้ามา ปรับแต่งการใช้งานเกี่ยวกับทางด้าน

เสียงก่อน โดยเข้าไปที่ Traktor preferences หรือ รูป เฟือง มุมขวาบน จากนั้นก็จะมี box ขึ้นมาเพื่อ

ให้เราปรับค่าต่างๆ

Audio Setup
เป็น box สำหรับการเลือก soundcard ให้ใช้งานควบคู่กับ traktor
Audio Device จะมีให้เลือกคือ
1 Built in คือ soundcard ของ computer ของเราเองคือเสียงจะออกมาทางลำโพงของคอม
หรือ
2 ชื่อของ soundcard ที่เราได้ลง driver ไว้ เช่น Audio 2,4,8 ถ้าผู้ใช้ ใช้ soundcard 

ของตัวไหนก็เลือกไปที่ตัวนั้น และเสียงก็จะไปออกที่ device ที่เราเลือกนั้นเอง
Sample rate
เป็นตัวกำหนดความละเอียดของคลื่นความถี่เสียง หรือจุดที่บอกว่าเสียง ณ ตำแหน่งนั้นๆ อยู่ที่ความถี่

เท่าใด เช่น ไฟล์เสียงที่มี Sampling Rate 22 กิโลเฮิรตซ์ หมายความว่า ในหนึ่งคลื่นเสียงประกอบไปด้วย
จุดที่บอกความถี่ประมาณ 2 หมื่นจุดและในทำนองเดียวกัน ไฟล์ที่มี Sampling Rate 44 กิโลเฮิรตซ์ 
หมายความว่า มีจุดบอกตำแหน่งความถี่จำนวน 4 หมื่นกว่าจุดในหนึ่งคลื่นเสียงนั่นเอง ซึ่งยิ่งมี 
Sampling Rateมากเท่าไหร่ ก็หมายถึงคุณภาพเสียงก็จะมีมากเพิ่มขึ้นเท่านั้น Sample rate ของ
คุณภาพเสียง CD คือ 44,100 sample ระดับนี้จะมีความแม่นยำในการผลิตซ้ำ 
ความถี่เสียงได้ถึง 20,500 เฮิร์ทซ ซึ่งครอบคลุมช่องทั้งหมด ของการได้ยินของคน ในค่าเริ่มต้นของ 
Traktor อยู่ที่ 44100 hz ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานซึ่งเทียบเท่าระดับ CD Audio
Audio Latency
กับงาน DJ คือค่าความหน่วง ซึ่งคล้ายกับการตอบสนองระหว่างการเล่นและเสียงที่ออกมา 

ตัวอย่างถ้าเรา scratch ที่แผ่นหรือ controller เสียงที่ออกจะต้องตอบสนองทันทีอย่าง realtime 
ถ้าค่าความหน่วงมาก เสียงจะตามมาทีหลัง นั้นทำให้เกิดการ delay และทำให้การ scratch หรือ mixing 
นั้นทำไปได้ยากหรือไม่ได้เลย ในการใช้งาน ค่าตัวเลขยิ่งน้อยก็ยิ่งตอบสนองได้ดีแต่ก็จะใช้ cpu เยอะตาม
ไปด้วยเช่นกัน ค่าระหว่าง 5-10 ms กับ souncard Audio 8 ถือว่าใช้งานได้ดี

imixdj เปิดสอน course Digital Dj โดยผู้เขียนสนใจสามารถชมรายละเอียดที่ click
หรือติดต่อได้ที่0 ความคิดเห็น: