วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Traktorpro อ่าน file รายชื่อเพลงภาษาไทย


ปรับให้ Traktorpro อ่าน file รายชื่อเพลงภาษาไทยได้ที่
1 Preferences (รูปเฟืองมุมขวาบน)
2Browser detail
3 Font เลือกให้เป็น font TAHOMA
เพียงเท่านี้ Traktorpro ก็สามารถอ่าน font ภาษาไทยได้

3 ความคิดเห็น: