วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

imix review Traktor Audio 6


Review Traktor Audio6 พร้อม clip vdo review
Audio 6 ถือได้ว่าเป็น SOundcard หรือ Audio interface ที่มีราคาไม่สูงมากนักและยังให้คุณภาพสูงอีกด้วย หลายๆ Dj ต่างยอมรับถึงคุณภาพเสียงอันดีเยี่ยมจริงๆ
Audio 6 เหมาะกับใคร
-เหมาะกับ Dj ที่ใช้งานกับ DVS ที่ใช้ Timcode vinyl และ cd
-เหมาะกับ Dj ที่ใช้งานควบคู่กับ controller และต้องการให้คุณภาพเสียงดีกว่าในต้ว controller เอง
-ผู้ทำงานดนตรีทั้งบันทึกเสียง และงานตัดต่อ media ก็เหมาะ
-ใช้กับ software music เช่น Ableton live,logic,Reason

0 ความคิดเห็น: