วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เรียน Dj กับ imix @ Jstudio

Course Dj คุณภาพสอนโดย Webmaster imixdj

สอนโดย DJ Manga Pro Digital Dj

Dj Course ทำการสอนและออกแบบ Course Dj โดย Dj Manga เริ่มเป็น DJ อาชีพตั้งแต่ปี 1999 ในแนวเพลง Nudisco,Electro,House สามารถใช้งานการเล่น DJ ด้วย Turntable,Cdjและ Dj Controller รวมถึงเชี่ยวชาญการใช้งาน Digital Dj กับ Software ที่เรียกว่า "Traktorpro" "Ableton Live" กับงาน Dj
และเป็น Club Dj หลายแห่งรวมถึง web master ที่ www.imixdj.comเรียนรู้การใช้งาน Software Dj ด้วย Traktorproและ Remix เพลงด้วย Ableton Live
สอนตัวต่อตัว
งานเพลง Remix

Dj Manga Rework set by imixmusic by DJ Manga

รายละเอียดราคาที่เปิดสอน CLICK
แผนที่บน Google map click
Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA


0 ความคิดเห็น: