วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียด Course Dj J Studio by imixเรามีให้คุณเลือกไม่ว่าคุณอยากเรียน Dj เป็น Dj เปิดใน Clubหรือชอบทำ Beat remix เพลงสร้าง Sound ใหม่ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม

IMIXDJ และ J STUDIO เปิด Course DJ คุณภาพ และมี Program หลักๆ 2 Program

1 PRO CLUB DJ Program(สำหรับ Club dj เปิดเพลงใน club,party)
2 DJ PRODUCER Program (สำหรับคนที่ชอบสร้าง beat remix เพลงและนำเสนองานเพลง)

PRO CLUB DJ Program มีทั้งหมด 3 Course 
ประกอบด้วย
1 DJ BASIC COURSE
2 DIGITAL DJ COURSE
3 DIGITAL PRO DJ COURSE
แนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนต่อเนื่องทุก Course เพื่อเริ่มจากเริ่มต้นจนถึงระดับ Pro
มีรายละเอียดดังนี้1 DJ BASIC COURSE
Course แรกที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการเป็น Club DJ
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Dj เรียนรู้การใช้งาน Pro DJ Equipments เข้าใจเพลงแนวต่างๆ
และโครงสร้างของเพลง
ระยะเวลาการเรียน
8 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวนผู้เรียนต่อ class 1-2 คน

Class 1

-เรียนการใช้เครื่องเล่น CDJ รายละเอียดของเครื่องเล่น การ setup และการใช้งาน function ต่างๆ ของอุปกรณ์ cdj 
-เรียนรู้การใช้งานเครื่อง Mixer 
*
-การ ตั้ง cue จาก cd 
-Cue เพลงให้ตรง beat
Class 2
-เข้าใจแนวต่างๆเพลงของ DJ ที่จะนํามาเล่น โครงสร้างองค์ประกอบของเพลง การนับห้องของเพลง -เข้าใจ Beat ของเพลง,การนับ BPM 
* -Cue เพลงให้ตรงห้องดนตรี
-Cueing การจับ Beat เพื่อนํามา mix เพลง 
-การฟังหูฟังเพื่อแยกเสียงทั้ง 2 ข้างสําหรับการ Cueing Dj
Class 3
-Beat Matching 1 
-การ Mix เพลงเบื้องต้นให้ผู้เรียนได้ทําการนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องกันในรูปแบบ Dj 
-การใช้ Mixer เพื่อการ Mixing 
-การนําเพลงมาเปิดต่อเนื่องในรูปแบบ DJ
Class 4
-Beat Matching 2 
-การใช้ Eq บน mixer เพื่อการ mixing 
-การใช้ Effect บน mixer อาทิ Filter,Roll,Flanger 
-สรุปและประเมิณผลผู้เรียน
ค่าเรียน : 5,000 บาท
ผู้เรียนควรนําเพลงมาในรูปแบบ cd audio หรือ mp3 ลง flashdrive 2อัน
 และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง


2 DIGITAL DJ COURSE

ต่อเนื่องจาก course basic เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Dj ในยุคสมัยใหม่แบบ Digital Dj ด้วย  Software TraktorPro 2.5 Software Dj ที่ดีและลำ้ที่สุดตลอดกาล!!
ระยะเวลาการเรียน  8 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 
จํานวนผู้เรียนต่อ class 1-2 คน

Class 1
-เข้าใจ concept ของ software Traktorpro 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 
-Audio setup
Class 2
-เรียนรู้การนํา file ต่างๆมาใช้กับ Traktor 
-การสร้าง Playlist 
-ทํา Favorite playlist 
-loading
-import-export และ backup playlist 
* -Deck layout
Class 3
-Setup mode การเล่นแบบ Internal และ External 
-mixer setup 
-Timecode setup 
-Deck setup
* -Advance Deck
Class 4
-Midi setup mapping Traktor กับ midi controller และการใช้ .tsi 
-การใช้ Effect ใน Traktor * 
-เทคนิค การใช้ Traktor,sync,loop
-บันทึกงาน mix 
* ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ค่าเรียน : 5,000 บาท

3 DIGITAL PRO DJ COURSE

ต่อเนื่องจากทั้ง 2 Course กับที่สุดของการเป็น Pro Club Dj 
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Pro Digital Dj ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software TraktorPro 2.5และ Ableton Live เรียนรู้ที่สุดของ 2 software และหาเทคนิคมาผสมผสาน 
ระยะเวลาการเรียน
8 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวนผู้เรียนต่อ class1-2 คน
Class 1
-การ Setup DJ Template ใน Ableton live 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences -Audio setup
-Setup กับ Midi controller * 
-การ Warp track ใน Ableton live
Class 2
-การเล่น Live Dj set โดย Ableton live 
-นํา loop มาร่วมในการ Live set * 
-การใช้ Novation Launchpad กับ Ableton live 
-บันทึกงาน Live
Class 3
-การใช้ 4 Deck ใน Traktor 
-เทคนิคต่างๆใน traktorpro
Class 4
-การใช้ Remix Deck * -
Loop Recorder 
-Sample Deck

* ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
* ผู้สอนจะเตรียม file ต่างๆที่ใช้ในการสอนไว้ให้
ค่าเรียน 5,000 บาท
รวม 3 course Pro Club Dj 15,000 บาท
พิเศษผู้ที่สนใจสามารถจ่ายค่าเรียน PRO CLUB DJ Program 
ทั้งหมดในราคาพิเศษสุดๆ ติดต่อ 089-1152802
DJ PRODUCER COURSE มีทั้งหมด 3 Course 
อีก Course ที่ทำให้คุณเป็น DJ ที่ไม่ธรรมดา อย่าง Producer Dj อาทิ Skrillex,Afrojack,Deadmua5 เป็นต้น เริ่มต้นด้วย digital dj จนถึงการ remix เพลงเดิมๆให้ออกมาเป็นใน style ของคุณเอง!!
ประกอบด้วย
1 DIGITAL DJ COURSE
2 REMIX COURSE
3 DIGITAL PRO DJ COURSE
แนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนต่อเนื่องทุก Course เพื่อเริ่มจากเริ่มต้นจนถึงระดับ Pro
มีรายละเอียดดังนี้
1 DIGITAL DJ COURSE
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Dj ในยุคสมัยใหม่แบบ Digital Dj 
ด้วย  Software TraktorPro 2.5 Software Dj ที่ดีและลำ้ที่สุดตลอดกาล!!
ระยะเวลาการเรียน  ชั่วโมง เรียน ครั้ง เรียนครั้งละ ชั่วโมง 
จํานวนผู้เรียนต่อ class 1-2 คน


Class 1
-เข้าใจ concept ของ software Traktorpro 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 
-Audio setup
Class 2
-เรียนรู้การนํา file ต่างๆมาใช้กับ Traktor 
-การสร้าง Playlist 
-ทํา Favorite playlist 
-loading
-import-export และ backup playlist 
* -Deck layout
Class 3
-Setup mode การเล่นแบบ Internal และ External 
-mixer setup 
-Timecode setup 
-Deck setup
* -Advance Deck
Class 4
-Midi setup mapping Traktor กับ midi controller และการใช้ .tsi 
-การใช้ Effect ใน Traktor * 
-เทคนิค การใช้ Traktor,sync,loop
-บันทึกงาน mix 
ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ค่าเรียน : 5,000 บาท

2 REMIX COURSE


เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Remixer ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software Ableton Live ให้ผู้เรียนสามารถ remix เพลงที่มีอยู่หรือสร้าง Beat ขึ้นมาใหม่ในแนวเพลงที่ชื่นชอบได้ โดยเมื่อเรียนจบมีเพลงเป็นของตัว เอง 1 เพลงเป็นงานจบ 
ระยะเวลาการเรียน 8 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง จํานวนผู้เรียนต่อ class 1-2 คน 


Class 1
-เข้าใจ concept ของ software Ableton Live 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences 
-Audio setup และอื่นๆ
Class 2
-เรียนรู้การนํา file ต่างๆมาใช้กับ Live 
-รู้จักโครงสร้างของเพลง เพื่อหา idea มา remix 
-การใช้ Session page 
-การใช้ loop,samples 
-การสร้างเพลงจาก Loop 
* -set up midi controller 
-การสร้าง beat กลอง,จังหวะ ด้วย Impulse

Class 3
-set up midi Key board controller -
การสร้าง line Melody ,keyboard sound,Synth sound,Bass ด้วย Simpler 
* -การบันทึก line กลองและ melody ลง Arrange pageClass 4
-การบันทึกเสียงต่างๆลงไปใน live เช่น เสียงร้อง 
-Automation -การใช้ Effect ใน Live *
-Arrange ผลงาน 
-Export ผลงาน
*ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
* ผู้สอนจะเตรียม file ต่างๆที่ใช้ในการสอนไว้ให้

ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ค่าเรียน : 7,000 บาท


3 DIGITAL PRO DJ COURSE

ต่อเนื่องจากทั้ง 2 Course กับที่สุดของการเป็น Pro Club Dj 
เริ่มต้นการเรียนรู้เป็น Pro Digital Dj ในยุคสมัยใหม่ ด้วย Software TraktorPro 2.5และ Ableton Live เรียนรู้ที่สุดของ 2 software และหาเทคนิคมาผสมผสาน 
ระยะเวลาการเรียน
ชั่วโมง เรียน ครั้ง เรียนครั้งละ ชั่วโมง จํานวนผู้เรียนต่อ class1-2 คน
Class 1
-การ Setup DJ Template ใน Ableton live 
-เรียนรู้ส่วนต่างๆของ software 
-การตั้งค่า Software ในส่วน Preferences -Audio setup
-Setup กับ Midi controller * 
-การ Warp track ใน Ableton live
Class 2
-การเล่น Live Dj set โดย Ableton live 
-นํา loop มาร่วมในการ Live set * 
-การใช้ Novation Launchpad กับ Ableton live 
-บันทึกงาน Live
Class 3
-การใช้ 4 Deck ใน Traktor 
-เทคนิคต่างๆใน traktorpro
Class 4
-การใช้ Remix Deck * -
Loop Recorder 
-Sample Deck

ผู้เรียนควรนํา Computer และอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกมาทุกครั้ง 
ผู้สอนจะเตรียม file ต่างๆที่ใช้ในการสอนไว้ให้
ค่าเรียน 5,000 บาท
รวม 3 course Pro Club Dj 17,000 บาท
089-1152802

สถานที่


แผนที่บน Google map click


Update รายละเอียดต่างๆที่ Facebook Pages
Course ทั้งหมดออกแบบและสอนโดย DJ MANGA0 ความคิดเห็น: