วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

imixtrack promotion พิเศษ 2011

Buy 2 dvd 800 bht. free 1 dvd!!!

โปรโมชั่น 2 ต่อ สั่งซื้อทุก Set imixtrack ปกติ dvd ละ 500 บาท ซื้อ 2 dvd จ่ายแค่ 800 บาท พิเศษแถม free อีก 1 dvd* ก่อนสิ้นปี 2011 รีบด่วน!!!

( 3 dvd จ่าย 800 บาทส่ง EMS Free)


0 ความคิดเห็น: